niedziela, 16 grudnia 2007

Pocztowcy przeciwko nienawiści

Pocztowcy przeciwko nienawiści szerzonej za pośrednictwem Poczty Polskiej. W trosce o resztki dobrego imienia firmy oraz z szacunku do
pracowników i klientów Poczty Polskiej wyrażamy oburzenie z faktu, iż
za pośrednictwem Poczty Polskiej rozprowadza się materiały,
wydawnictwa o treściach jawnie rasistowskich, antysemickich i
odwołujących się do nacjonalistycznej ideologii. Niedopuszczalnym
jest fakt sprzedaży w placówkach Poczty Polskiej czasopisma takiego
jak Tajemnice Świata Dziwny Jest Ten Świat, w którego treści czytelnik
bez trudu i specjalnego zagłębiania się znajdzie zmasowane ataki na
poszczególne osoby i mniejszości narodowe w Polsce.Redaktorem
naczelnym tego chamskiego pisma jest Leszek Bubel,lider skrajnie
nacjonalistycznej Polskiej Partii Narodowej,która szerzy nienawiść
rasową, narodową, religijną i kult nadczłowieka.Wszystko to niestety
odbywała się za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego swoje
usługi społeczeństwu.Świadczącemu usługi wszystkim mieszkańcom naszego
kraju oraz wszystkim osobom tymczasowo przebywającym w Polsce. Jako
pracownicy Poczty Polskiej występujący w imieniu własnym oraz kolegów
i koleżanek stanowczo domagam się wstrzymania sprzedaży owego
periodyku.Żądamy aby Poczta Polska, chociaż w tym przypadku, umyła
natychmiast swoje coraz brudniejsze łapy (odnośnik do traktowania
pracowników i klientów firmy), zanim kolejny raz przywita się z
zwykłymi ludźmi.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Zakładowa przy Poczta Polska